Lid worden

Hoe kan je je aansluiten bij onze club?

Uit het clubreglement:

Het lidgeld bedraagt € 330 voor nieuwe leden (*)
(*) Dit is € 80 lidgeld, € 200 waarborg voor het kledijpakket en helm.
Indien je als nieuw lid gedurende het eerste aansluitingsjaar 20 aanwezigheden of meer laat noteren(15 voor nieuwe leden die met de B-ploeg rijden of leden die in de loop van het jaar lid werden) , wordt € 150  waarborg terugbetaald. Indien dit niet het geval is, komt de waarborg te vervallen
Worden als lid aanvaard: fietsende leden die hun lidgeld betaald hebben, de kledij met de actuele sponsors dragen tijdens ritten en clubritten en zich schikken naar de gewoonten en gebruiken van de club.

Voorwaarden voor 2024.

Door het betalen van het lidgeld word je automatisch lid van de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB), waardoor je ook geniet van een ongevallenverzekering, naast andere voordelen. Voor meer info kan je hun website raadplegen.

Wens je je aan te sluiten bij de club, stuur dan een mail naar onze secretaris Alain Adriaenssens (email: alain.ann@skynet.be). Welke gegevens hebben we van jou nodig als je je aansluit?

NAAM en VOORNAAM

GEBOORTEDATUM

NUMMER IDENTITEITSKAART

ADRES

TELEFOONNUMMER

EMAIL-ADRES

(EVENTUELE GEZINSLEDEN DIE MEE LID WORDEN)

Voor de praktische afhandeling van de betaling van het lidgeld en het passen van de clubkledij, neemt u het best contact op met onze penningmeester Ivo Van Hul (email: ivo1.van.hul@telenet.be).

HOPELIJK TOT SNEL!